Ce ştim despre Gulag?

Sunt cărţi pe care atunci când le citeşti ai impresia că ai o adevărată comoară în mâini. O astfel de carte, plină de intuiţii remarcabile şi scrisă într-un mod foarte atractiv este Gulagul: o istorie*. Autoarea, Anne Applebaum – jurnalistă şi scriitoare americană- a primit pentru contribuţiile sale la cunoaşterea regimurilor comuniste din Europa de Est renumitul premiu Pulitzer.

Pentru cei care nu sunt familiari cu termenul Gulag, le pot spune, în cuvintele autoarei, că acesta se referă la „sistemul sovietic de represiune, de muncă forţată, sub toate formele şi varietăţile sale: lagăre de muncă, lagăre de pedeapsă, lagăre pentru deţinuţi de drept comun şi pentru deţinuţi politici, lagăre de femei, lagăre de copii, lagăre de tranzit; deţinuţii l-au numit cândva „maşina de tocat”: arestările, interogatoriile, transportul în vagoane neîncălzite pentru vite, munca silnică, destrămarea familiilor, anii petrecuţi în exil, morţile inutile şi premature.”

Deci vorbim de Gulag atunci când facem referire la comunism şi de Holocaust atunci când discutăm despre nazism. „Cele două sisteme au fost întemeiate aproape în aceeaşi perioadă, pe acelaşi continent. Hitler ştia de lagărele sovietice, iar Stalin ştia de Holocaust. În profunzime, cele două sisteme sunt înrudite”.

Ştim bine că nimic nu apare aşa, din senin. Anne Applebaum face o cercetare amănunţită şi află că Gulagul a avut antecedente în trecutul Rusiei ţariste. Se pare că încă din secolul al XVII-lea, de pe la 1649 mai exact, sunt atestări despre exil. Din diverse motive (nu neaparat ca o formă de pedeapsă, ci şi din raţiuni economice şi de populare a unor teritorii pustii), numeroşi oameni au fost exilaţi în Siberia pe timpul ţarilor. Poate puţini ştiu că Dostoievski a fost şi el condamnat la 4 ani de muncă forţată în Siberia (1849), iar în urma acestei experienţe a scris Amintiri din cartea morţilor.

Gulagul – aşa cum îl cunoaştem astăzi – a apărut abia după 1917 (după revoluţia bolşevică). Mai întâi sub conducerea lui Lenin, apoi sub cea a lui Stalin, numeroşi „duşmani ai poporului” au fost închişi în lagăre, exilaţi în Siberia etc. La 1921 existau deja 84 de lagăre. De-a lungul existenţei URSS (1922-1991) au fost înfiinţate cel puţin 476 de complexe concentraţionare. În 1929 a început o expansiune semnificativă a Gulagului şi a durat până în 1953, la moartea lui Stalin. Se estimează că în perioada aceasta aproximativ 18 milioane de oameni au trecut prin acest sistem concentraţionar. Punându-i şi pe cei de dinainte de 1929, sunt peste 20 de milioane. Deţinuţii lucrau în diverse domenii: exploatări forestiere, construcţii, minerit, industrie, agricultură etc. iar condiţiile de viaţă erau foarte grele. În anii ’40-’50 ai secolului trecut „lagărele începuseră să joace un rol central în economia sovietică.”

După moartea lui Stalin, lagărele au început să se destrame, dar nu au dispărut complet. Abia în 1987 Mihail Gorbaciov a desfiinţat toate lagărele de deţinuţi politici ale Uniunii Sovietice.

Şi totuşi, se întreabă pe drept cuvânt Anne Applebaum, de ce Gulagul este atât de puţin cunoscut, în timp ce despre Holocaust se cunosc mult mai multe? De ce privim într-un mod inocent comunismul, care a făcut 100 de milioane de victime, în timp ce suntem scandalizaţi de nazism şi cele 6 milioane şi ceva de victime ale Holocaustului (evrei, ţigani, homosexuali, infirmi, retardaţi etc.)? Câţi cunosc că Stalin a ucis în Ucraina cam câţi au pierit în Holocaust?

Şi multe alte informaţii interesante cuprinde introducerea cărţii despre care v-am vorbit. Dar cel mai bine ar fi să le citiţi voi.

* http://www.humanitas.ro/humanitas/gulagul-o-istorie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s